Vedtægter

Vedtægstændringer100920.pdf
Vedtægter for Foreningen Tyrings Ager.pdf

Aktuelle dokumenter

2020 referat generalforsamling.pdf
vedtægtsændringer.pdf

generalforsamling10092020.pdf
Budget 2020 for Grundejerforeningen Tyrings Ager.pdf
Regnskab2019.pdf

Ældre dokumenter

Regnskab 2018.pdf
Budgetforslag 2019.pdf
2018_Budget_forsalg.pdf
2017_Regnskab.pdf
2016_regnskab.pdf
2016_referat_fra_generalforsamlingen.pdf
2015_regnskab.pdf
2015_referat_af_generalforsamlingen.pdf
2014_regnskab.pdf
2014_referat_af_generalforsamlingen.pdf
2013_regnskab.pdf
2013_referat_af_generalforsamlingen.pdf
2012_regnskab.pdf
2012_referat_af_generalforsamlingen.pdf