Skip to content

TYRINGS AGER

Generalforsamling

Tirsdag d. 26. april 2022 kl.19.00 i ARENA SYD

På generalforsamlingen d. 3 juni 2021 blev det besluttet at indkøbe de foreslåede bord-bænkesæt og hjertestarter. Det blev også besluttet, at pengene skal tages fra foreningens bankbeholdning, og derfor er kontingentet til foreningen i 2021 400,- kr.

Kontingent for 2022 på 400 kr.

Indbetales via netbank til flg konto 1551-0970486859 senest 30. juni 2022
HUSK husnummer i tekstfeltet.

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen og referater kan findes under dokumenter.

Tyrings Ager

6580 Vamdrup

BESTYRELSEN

Formand: Simon Bjerre (nr. 52)

Kasserer: Mogens Skov (nr. 58)

Menig: Torben Damm (nr. 18)

Menig: Tommy Nowack (nr. 48)

Menig: Ole Lyth (nr. 27)