22. marts 2012

Der afholdes ordinær generalforsamling den 22. marts kl. 19.30 i Arena Syd.

Regnskab for 2011 finder du under dokumenter.

13. september 2011

Resultat af fjernvarmeundersøgelsen er kommet.
Beregningerne viser, at det ikke er samfundsøkonomisk forsvarligt at etablere fjernvarme på Tyrings Ager, med de nuværende energipriser og etablerings omkostninger. Rapporten viser også, at det i gennemsnit vil komme til at koste ca. 119.000 kr. pr. husstand at blive tilkoblet fjernvarmen.
Projektet er hermed skrinlagt og der vil ikke blive foretaget yderligere i sagen.

Den fulde rapport kan hentes under “Dokumenter”

28. juni 2011 – GIROKORT

GIROKORT – Fejlen er rettet og der er omdelt nye girokort med korrekt betalings ID.

Vi beklager de gener det evt. har medført.

27. juni 2011

GIROKORT – Der er fejl på de omdelte girokort med betalings ID – vi arbejder på sagen og vender hurtigst muligt tilbage med nye girokort.

Vi beklager fejlen.

Marts 2011

Generalforsamlingen 2011 vil blive afholdt den 31. marts kl. 19.30 i Arena Syd.
Indkaldelse vil blive omdelt inden den 15. marts og den vil samtidig kunne hentes her på siden.

Juni 2010

Profiber – TRE-FOR begynder i uge 23 at nedgave fibernet i vores område.
Placeringen af fibernettet rundt i ormdået er valgt i forhold til hvor gasledningen er placeret idet der er strenge sikkerhedskrav til hvorledes der må graves omkring gasledningen.

24. april 2010 kl. 13.00

Igen i år afholder vi en fælles oprydnings og rengøringsdag i vores område.
Mød op så vi i fællesskab kan få et pænt og rent område at færdes i.
Nærmere info følger senere.

Marts 2010

Generalforsamling
HUSK at der er ordinær generalforsamling i foreninge torsdag den 25. marts 2010 i Arena Syd kl. 19.30 Dagsorden i følge vedtægterne.

Januar 2010 – Antenneforening

Antenneforening: Hvis man som grundejer ønsker at benytte sige af andre tilbude til forsyning af antennesignaler (tV & Radio) kan det godt lade sig gøre at komme fri af bindingen med Vamdrup An tenneforening. Det eneste der kræves er, at man har aftale med en anden udbyder enten via fiber eller anden bredbåndsforbindelse. Herefter konakter man Teknisk Forvaltning i Kolding Kommune og beder om en firtagelse for bindingen til Vamdrup Antenneforening og efterfølgende kan man melde sig ud heraf.
Fritagelsen kan ikke opnås ved at etablere egen antenne.

Januar 2010

Vamdrup Fjernvarme har besluttet at sætte projektet i bero indtil der rent politisk kommer en afgørelse for hvor meget DONG kan forlange i kompensation for hver naturgaskunde der overgår til Fjernvarme. Der er stor forskel på beløbet for de enkelte selskaber og nuværende beløb er så højt at det ikke vil være rentabelt for fjernvarmeværket at få os med ind under deres leveringsområde.

Vi vender tilbage så snart der kommer nyt i sagen.