Skip to content

Januar 2010

Vamdrup Fjernvarme har besluttet at sætte projektet i bero indtil der rent politisk kommer en afgørelse for hvor meget DONG kan forlange i kompensation for hver naturgaskunde der overgår til Fjernvarme. Der er stor forskel på beløbet for de enkelte selskaber og nuværende beløb er så højt at det ikke vil være rentabelt for fjernvarmeværket at få os med ind under deres leveringsområde.

Vi vender tilbage så snart der kommer nyt i sagen.

Relateret