September 2009

Undersøgelse vedr. mulig tilslutning til Vamdrup Fjernvarme.
Læs mere i den rundsendte information eller hent dokumenterne under “dokumenter”.

Husk at give tilbagemelding på undersøgelsen senest den 26. september 2009.

23. juni 2009 kl. 19.00

Trelle Ager er i år vært ved Sankt. Hans aften.
Der startes med snobrød kl. 19 og bålet tændes kl. 20 på den store legeplads/boldbane.
Hvis i har grene eller andet godt brændbart affald må I gerne lægge det på bålet.

12 Juni 2009

PRO-FIBER (TRE-FOR) begynder snart at grave forsyningen til fibernet ned i vores område.
Hent kopi af brev og folder fra TRE-FOR.

25. april 2009 kl. 13.00

Vi mødes på legepladsen kl. 13.00 til en hyggelig fælles dag med reparation af legeplads samt oprydning i området. Vi får tænger, handsker og sække fra Kommunen i år.

Der mødte i alt 13 mand op til oprydningsdagen den 25. april. Vi fik samlet en del affald sammen også ude på Røddingvej i begge vejsider.

Vi takker for indsatsen!

19. marts 2009 kl. 19.30

Foreningen afholder ordinær generalforsamling i Arena Syd den 19. marts 2009 kl. 19.30 Vel mødt!
Dagsorden i følge vedtægter. (vedtægter kan downloades under dokumenter)

26. april 2008 kl. 13.00

Mød op på legepladsen hvor vi skal have ordnet bunden på borgen og hele området skal ses efter i sømmene for affald. Se yderligere informationer i folderen for april under “Dokumenter” Vi glæder os til at se dig – vel mødt!