20. marts 2018

 Der afholdes ordinær generalforsamling kl. 19.30 i Arena Syd.

17. marts 2016

Der afholdes ordinær generalforsamling kl. 19.30 i Arena Syd.

HUSK at sætte kryds i kalenderen den 20. august fra kl. 14 til vores sommerfest.

 

2. marts 2015

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.30 i Arena Syd. 

25. april 2013

Der afholdes fælles arbejdsdag torsdag den 25. april kl. 19 – 20. 

Vi mødes på det grønne område ud for nr. 23. 

Vel mødt!

21. marts 2013

Der afholdes ordinær generalforsamling i Arena Syd kl. 19.30. 

Regnskab & Referat  findes under dokumenter fra den 20. marts.

22. marts 2012 . Fjernvarme

Resultatet af fjernvarmeundersøgelsen er kommet.
Beregningerne viser, at det ikke er samfundsøkonomisk forsvarligt at etablere fjernvarme på Tyrings Ager, med de nuværende energipriser og etableringsomkostninger.
Rapporten viser også, at det i gennemsnint vil komme til at koste ca. 119.000 kr. pr. husstand at bliver tilkoblet fjernvarmen. 
Projektet er hermed skrinlagt og der vil ikke bliver foretaget yderligere i sagen.

Den fulde rapport kan hentes under “dokumenter”