26. marts 2020 kl. 19.30

Afholdes ordinær generalforsamling i Arena Syd

20. marts 2018

Der afholdes ordinær generalforsamling kl. 19.30 i Arena Syd.

17. marts 2016

Der afholdes ordinær generalforsamling kl. 19.30 i Arena Syd.
HUSK at sætte kryds i kalenderen den 20. august fra kl. 14 til vores sommerfest.

2. marts 2015

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.30 i Arena Syd. 

25. april 2013

Der afholdes fælles arbejdsdag torsdag den 25. april kl. 19 - 20.
Vi mødes på det grønne område ud for nr. 23.
Vel mødt!

21. marts 2013

Der afholdes ordinær generalforsamling i Arena Syd kl. 19.30.
Regnskab & Referat  findes under dokumenter fra den 20. marts.

22. marts 2012

Resultatet af fjernvarmeundersøgelsen er kommet. Beregningerne viser, at det ikke er samfundsøkonomisk forsvarligt at etablere fjernvarme på Tyrings Ager, med de nuværende energipriser og etableringsomkostninger.
Rapporten viser også, at det i gennemsnint vil komme til at koste ca. 119.000 kr. pr. husstand at bliver tilkoblet fjernvarmen. Projektet er hermed skrinlagt og der vil ikke bliver foretaget yderligere i sagen. Den fulde rapport kan hentes under "dokumenter"

22. marts 2012

Der afholdes ordinær generalforsamling den 22. marts kl. 19.30 i Arena Syd. Regnskab for 2011 finder du under dokumenter.

13. september 2011

Resultat af fjernvarmeundersøgelsen er kommet. Beregningerne viser, at det ikke er samfundsøkonomisk forsvarligt at etablere fjernvarme på Tyrings Ager, med de nuværende energipriser og etablerings omkostninger. Rapporten viser også, at det i gennemsnit vil komme til at koste ca. 119.000 kr. pr. husstand at blive tilkoblet fjernvarmen. Projektet er hermed skrinlagt og der vil ikke blive foretaget yderligere i sagen. Den fulde rapport kan hentes under "Dokumenter"

28. juni 2011

GIROKORT - Fejlen er rettet og der er omdelt nye girokort med korrekt betalings ID. Vi beklager de gener det evt. har medført.

27. juni 2011

GIROKORT - Der er fejl på de omdelte girokort med betalings ID - vi arbejder på sagen og vender hurtigst muligt tilbage med nye girokort. Vi beklager fejlen.

Marts 2011

Generalforsamlingen 2011 vil blive afholdt den 31. marts kl. 19.30 i Arena Syd. Indkaldelse vil blive omdelt inden den 15. marts og den vil samtidig kunne hentes her på siden.

Juni 2010

Profiber - TRE-FOR begynder i uge 23 at nedgave fibernet i vores område. Placeringen af fibernettet rundt i ormdået er valgt i forhold til hvor gasledningen er placeret idet der er strenge sikkerhedskrav til hvorledes der må graves omkring gasledningen.

24. april 2010 kl. 1300

Igen i år afholder vi en fælles oprydnings og rengøringsdag i vores område. Mød op så vi i fællesskab kan få et pænt og rent område at færdes i. Nærmere info følger senere.

Marts 2010

Generalforsamling HUSK at der er ordinær generalforsamling i foreninge torsdag den 25. marts 2010 i Arena Syd kl. 19.30 Dagsorden i følge vedtægterne.

Januar 2010

Antenneforening: Hvis man som grundejer ønsker at benytte sige af andre tilbude til forsyning af antennesignaler (tV & Radio) kan det godt lade sig gøre at komme fri af bindingen med Vamdrup An tenneforening. Det eneste der kræves er, at man har aftale med en anden udbyder enten via fiber eller anden bredbåndsforbindelse. Herefter konakter man Teknisk Forvaltning i Kolding Kommune og beder om en firtagelse for bindingen til Vamdrup Antenneforening og efterfølgende kan man melde sig ud heraf. Fritagelsen kan ikke opnås ved at etablere egen antenne.

Januar 2010

Vamdrup Fjernvarme har besluttet at sætte projektet i bero indtil der rent politisk kommer en afgørelse for hvor meget DONG kan forlange i kompensation for hver naturgaskunde der overgår til Fjernvarme. Der er stor forskel på beløbet for de enkelte selskaber og nuværende beløb er så højt at det ikke vil være rentabelt for fjernvarmeværket at få os med ind under deres leveringsområde. Vi vender tilbage så snart der kommer nyt i sagen.

September 2009

Undersøgelse vedr. mulig tilslutning til Vamdrup Fjernvarme. Læs mere i den rundsendte information eller hent dokumenterne under "dokumenter". Husk at give tilbagemelding på undersøgelsen senest den 26. september 2009.

23. juni 2009 kl. 19.00

Trelle Ager er i år vært ved Sankt. Hans aften. Der startes med snobrød kl. 19 og bålet tændes kl. 20 på den store legeplads/boldbane. Hvis i har grene eller andet godt brændbart affald må I gerne lægge det på bålet.

12 Juni 2009

PRO-FIBER (TRE-FOR) begynder snart at grave forsyningen til fibernet ned i vores område. Hent kopi af brev og folder fra TRE-FOR under Dokumenter.

25. april 2009 kl. 13.00

Vi mødes på legepladsen kl. 13.00 til en hyggelig fælles dag med reparation af legeplads samt oprydning i området. Vi får tænger, handsker og sække fra Kommunen i år.
Der mødte i alt 13 mand op til oprydningsdagen den 25. april. Vi fik samlet en del affald sammen også ude på Røddingvej i begge vejsider.
Vi takker for indsatsen!

19. marts 2009 kl. 19.30

Foreningen afholder ordinær generalforsamling i Arena Syd den 19. marts 2009 kl. 19.30 Vel mødt! Dagsorden i følge vedtægter (vedtægter kan downloades under dokumenter)
offentliggjort den 27. februar 2009

26. april 2008 kl. 13.00

Mød op på legepladsen hvor vi skal have ordnet bunden på borgen og hele området skal ses efter i sømmene for affald. Se yderligere informationer i folderen for april under "Dokumenter" Vi glæder os til at se dig - vel mødt!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

vedtægtsændringer.pdf